Reactie gevraagd door Women on Waves op Voorgenomen Wetswijziging Minister Schippers tav Abortuswetgeving

Internal Resource

09/08/2016 12:00 am

Share-Net Digital Platform

Deadline: 14 augustus 2016.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik u via Share-Net benaderen en aandacht vragen voor het volgende:

Zoals u wellicht weet is mevrouw Schippers, minister VWS, een voorstel tot wetswijziging aan het opstellen, met als doel meer keuzevrijheid te creëren voor vrouwen met een ongewenste zwangerschap inzake de hulpverlener bij het eventueel afbreken van een zwangerschap.

Echter haar plan is om de huidige “overtijdbehandeling” binnen de wet te gaan trekken, zodat het concept overtijdbehandeling volledig komt te vervallen, en om verder de bevoegdheid tot het uitvoeren van een medicamenteuze zwangerschapsonderbreking, uit te breiden tot enkel huisartsen, die dan persoonlijk een aparte vergunning zouden moeten aanvragen voor een behandeling die zij wellicht 1-3 x per jaar zullen verrichten.

Dit zou een hele stap terug zijn, aangezien “overtijdbehandeling” momenteel juridisch buiten de wet valt, en dus door de  1e lijns zorg zou moeten kunnen worden voorgeschreven. … Een miskraam wordt uiteindelijk ook vaak door hen begeleidt!

Een aantal organisaties zijn geconsulteerd om haar advies te geven mbt deze plannen, waaronder NVOG en NHG.

Inmiddels loopt het proces tegen de staat mbt overtijdbehandeling, aangespannen door Women on Waves, de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichman en ook ondertekend een aantal (huis) artsen en een aantal verloskundigen. Momenteel wordt een reactie brief opgesteld met de bedoeling deze zo breed mogelijk door maatschappelijke organisaties gesteund en ondertekend te krijgen, om aan te geven dat er maatschappelijk  geen draagvlak binnen de samenleving is voor dit wetsvoorstel. Deze brief zal verstuurd worden aan de minister met cc aan de politiek. De Conceptbrief aan Schippers en kamerleden waarin wellicht nog enkele kleine correcties zullen worden aangebracht, is als bijlage bijgevoegd.

Het zou fijn als uw organisatie ons hierbij kan steunen, de brief mede ondertekenen en van  logo voorzien.

Hoop zo snel mogelijk op een reactie, aangezien de minister, de gecontacteerde organisaties slechts tot 15 Augustus de tijd heeft gegeven om te reageren.
Met vriendelijke groet,

Marlies Schellekens,  Women on Waves, MD, abortusarts
MD Mede namens Anniek de Ruijter, voorzitter stichting proefprocessenfonds Clara Wichman

Disclaimer: De standpunten en meningen in dit bericht komen niet noodzakelijk overeen met het officiële beleid of de positie van Share-Net International en haar leden.

Leave a Comment