Waarden Voor Een Nieuwe Taal Een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en cultuursector

External Resource

06/05/2022 12:00 am

Code Diversiteit & Inclusie

The Dutch organisation Code Diversiteit & Inclusie (Code Diversity & Inclusion) release a Dutch-language handbook for using inclusive, accessible, and decolonial language in the arts & cultural sector, which is also of great value for use within the SRHR sector.

Het bewustwordingsproces en het doorbreken van uitsluiting begint bij het benoemen en erkennen in de taal. De vijftien waarden roepen op tot verandering, zodat iedereen zich verbonden, gewaardeerd, begrepen en welkom voelt.

Werken aan een inclusieve cultuur is geen checklist die je af kunt werken. Doel van deze handreiking is het gesprek over diversiteit en inclusie in de cultuursector op gang te brengen. Hiermee willen we de creatieve vrijheid stimuleren, zodat meer mensen zich in de verhalen van onze sector herkennen. Deze gesprekstool biedt iedereen die in de cultuursector werkt inspiratie en handvatten hoe je invulling kunt geven aan de waarden. Zo ontstaat er échte verbinding op het podium, in het museum of op het doek.

In de handreiking vind je voorbeelden per kunstdiscipline, context en actor. Deze voorbeelden en suggesties dienen als basis om het gesprek te starten tussen cultuurmakers en -liefhebbers. Taal is namelijk niet statisch, het verandert voortdurend. Daarom moeten we ook meebewegen. Benut de handreiking en draag bij aan een veilige, open en respectvolle cultuursector voor iedereen.

Download Waarden voor een nieuwe taal

Download

Download PDF

Related Resources