Stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Directie Sociale Ontwikkeling, Afdeling Gezondheid & Aids

Posted by Kimberley Meijers on June 16, 2016 at 4:26 pm 

 

De afdeling Gezondheid en Aids (DSO/GA) is op zoek naar twee stagiair(e)s voor de periode 15 augustus 2016 t/m 15 februari 2017 resp. 1 augustus 2016 t/m 28 februari 2017 (minimaal vijf, maximaal zes maanden).

 

De werkomgeving

DSO/GA vormt samen met o.a. de afdelingen DSO/MO (maatschappelijke organisaties) en de TFVG (Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid) de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO).

 

DSO/GA is verantwoordelijk voor het thema Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR), waaraan gerelateerd gezondheidszorgsystemen en hiv/aids. DSO/GA werkt als een scharnier tussen beleid en uitvoering; tussen ‘veld’ en ‘internationaal’; tussen bilaterale, multilaterale en particuliere kanalen. DSO/GA fungeert als kennismakelaar op bovengenoemde thema’s, zowel naar de ambassades en permanente vertegenwoordigingen, als naar andere directies op het departement.

 

Bij de afdeling zijn in totaal 12 vaste medewerkers, 1 AMID trainee en meestal 2 stagiair(e)s werkzaam. De stagiair zal worden begeleid door een beleidsmedewerker.

 

SRGR vormt binnen het huidige ontwikkelingssamenwerkingsbeleid één van de vier prioritaire thema’s, uitgewerkt in de kamerbrief van mei 2012 over de beleidsvoornemens op het terrein van SRGR, bevestigd in de nota ‘Wat de wereld verdient’ van minister Ploumen en recente Kamerbrieven over Inclusieve Ontwikkeling en Gezondheidssystemen. Kernpunten van beleid zijn het tegengaan van de schending van mensenrechten in relatie tot seksuele en reproductieve gezondheid en hiv/aids, en het substantieel vergroten van de toegang tot preventieve maatregelen, zoals preventie van ongewenste zwangerschap, onveilige abortus en hiv-infectie, de rode draad van de Nederlandse inzet. De voorwaarden voor het bereiken van de doelstellingen zijn versterking van politiek leiderschap, van de rol en positie van vrouwen en kwetsbare groepen zoals jongeren en seksuele minderheden, van het stelsel van gezondheidszorg, van de betrokkenheid van de publieke en private sectoren en van de samenwerking tussen de verschillende actoren.

De beleidskeuzes zijn gebaseerd op de specifieke meerwaarde van Nederland.

 

Stage omschrijving

De positie is beschikbaar vanaf 15 augustus 2016 resp. 1 september 2016 voor een periode van minimaal vijf, maximaal zes maanden. De stagiair wordt geacht minimaal 4 dagen in de week beschikbaar te zijn.

De stagiair wordt betrokken bij de diverse werkzaamheden van de afdeling in de uitvoering van het beleid op het gebied van SRGR, voornamelijk in de samenwerking met NGO’s en voorbereiding van bijeenkomsten en beleidsuitvoering. Werkzaamheden zijn o.a.:

 

 • Voorbereidende analyses bij de ontwikkeling van informatie, communicatie en publicaties over het Nederlandse SRGR beleid;
 • Beoordeling van jaarplannen van organisaties die subsidie ontvangen voor werkzaamheden op het gebied van SRGR;
 • Het versterken van outreach op sociale media zoals Facebook en Twitter t.b.v. de Ambassadeur Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten en hiv/aids.
 • Bijdragen aan dossiers (achtergrond, spreekpunten, speeches) ter voorbereiding van openbare optredens van Minister, DGIS, Directeur DSO.
 • Logistieke ondersteuning en organisatie van (internationale) bijeenkomsten en de communicatie met directies, ambassades, NGO’s en andere betrokkenen;
 • Het bijwonen van relevante bijeenkomsten en de verslaglegging daarvan;
 • Analyse van documenten van bijv. UNFPA, UNICEF, UNAIDS, Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM), Europese Commissie, Reproductive Health Supplies Coalition (RHSC) en andere internationale fora; analyse van voorstellen/rapporten van NGOs, ambassades, initiatieven m.b.t. benodigdheden voor SRGR, inclusief het vrouwencondoom-initiatief; internationaal partnerschap voor de gezondheid van moeder en kind; advisering bij de te volgen aanpak en over de positie van Nederland.

 

 

 

 

Thema’s die specifiek in het najaar van 2016 een grote rol zullen spelen zijn en waar de twee stagiaires een bijdrage aan zullen leveren:

 

 

 • Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te New York 13 – 26 september 2016;
 • Implementatie Gezondheidssystemen;
 • Bevolkingsgroei;
 • Follow-up van de World Humanitarian Summit (WHS), met name de SRGR-commitments samen met de betreffende partners (UNFPA, IPAS, IAS) en Non-Gouvernementele Organisaties (NGOs) en de Task Force Vrouwen en Gender (TFVG);
 • Follow-up Ratificatie van het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap;
 • Youth-week van ShareNet eind september;
 • Mid-term review Amplify Change Fund. Dit fonds is opgericht om de advocacy van kleine organisaties te versterken.

 

Profiel van de stagiair(e)

Voor deze functie is het een vereiste dat de kandidaat ingeschreven staat als masterstudent aan een Nederlandse universiteit gedurende de gehele periode van de stage. Daarnaast heeft de kandidaat:

 • Gedegen kennis op academisch niveau van internationale samenwerking en bij voorkeur ook van ontwikkelingssamenwerking;
 • Aantoonbare kennis van en affiniteit met het beleidsterrein SRGR inlc HIV/Aids en/of volksgezondheid, vrouwenrechten en demografie;
 • Goede communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling. De voertaal binnen het team is Nederlands en Engels;
 • Ervaring met social media o.a. Facebook, Twitter en LinkedIn;
 • Ervaring met het organiseren van bijeenkomsten;
 • Pro-actieve en initiatiefrijke houding;
 • Stressbestendigheid;
 • Flexibiliteit;
 • Capaciteit om zelfstandig te werken.

 

Wat bieden wij

Wij bieden een enerverende en actieve stageplaats, ruimte voor verbreding en verdieping in relevante thema’s, een flexibele functie waarin je eigen accenten kan leggen passend bij je interesse en alle ruimte om kennis te maken met een interessante en dynamische organisatie als het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Voorwaarden en vergoedingen

De duur van de stage is bij voorkeur zes maanden, maar kan eventueel in overleg met de student worden aangepast tot minimaal vijf maanden, voor 4 of 5 dagen per week. Stagevergoeding ong.

€ 520,20 bruto per maand exclusief reiskostenvergoeding op basis van een 40-urige werkweek.

 

Meer weten of solliciteren?

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Daisy Walburg via +31-70-3486840, maandag t/m donderdag, 9.30 – 12.30 of mailen naar cs.walburg@minbuza.nl

 

Je motivatiebrief en CV dienen uiterlijk vóór 17.00 op vrijdag 1 juli 2016 binnen te zijn. Interviews zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 6 juli en donderdag 7 juli in Den Haag. Je kunt je sollicitatie sturen naar dso-ga@minbuza.nl t.a.v. C.S. Walburg.


Related posts