Eerste rapportage over Nederlandse vorderingen op het gebied van de SDGs is een feit

Posted by Kimberley Meijers on June 15, 2017 at 1:42 pmOp maandag 29 mei vond voor het eerst een hoorzitting plaats in de tweede kamer waar werd besproken hoe Nederland ervoor staat op het gebied van de SDGs. Dit gebeurde aan de hand van een pas gepubliceerde rapportage waarin de overheid, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en andere organisaties en individuen hebben samengewerkt om tot een overzicht te komen. Hieruit blijkt dat er op een aantal doelen vooruitgang is geboekt, maar dat er ook zorgelijke punten zijn.

In de rapportage is vooral lof voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, net als het bevorderen van vrede, veiligheid en rechtvaardigheid (SDG 16) en toegang tot gezondheidszorg. Maar er zijn ook doelen waarop Nederland relatief gezien laag scoort. Zo kan gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog verbeterd worden (SDG 5) en zijn er grote zorgen over de globale voetafdruk van Nederland, CO2-uitstoot, de lage inzet om klimaatverandering tegen te gaan en sociale en economische ongelijkheid.

Een nieuwe aanpak voor het behalen van de SDGs

Het maatschappelijk middenveld stelt dat een ambitieuze overheid cruciaal is voor het behalen van de SDGs. Nederland zal snel moeten investeren in een eerlijker belastingsysteem en meer aandacht besteden aan de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie (SDG 7). Ook zou er volgens het maatschappelijk middenveld en de jongeren een speciale SDG-toetsing moeten komen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe Nederland scoort op het behalen van de SDGs, ook in vergelijking met andere landen.

Verschillende bedrijven en organisaties lijken bereid zich in te zetten voor de SDGs, alleen worden hun acties nog niet vaak gekoppeld aan specifieke doelen. Een oorzaak hiervoor zou kunnen liggen bij de beperkte bekendheid van de SDGs. Dit houdt in dat ook het laatste doel van de SDGs (effectieve partnerschappen om de doelen te bereiken), in dit stadium van belang is.

Foto: MVO Nederland
Bronnen: www.partos.nl, de Nederlandse SDG-Rapportage