Oproep kandidaten t.b.v. de ‘Van Emde-Boas – Van Ussel-prijs’ 2017

Posted by Kimberley Meijers on November 23, 2016 at 10:21 pmDeadline: 27 november 2016.

Volgend jaar zal wederom de tweejaarlijkse Van Emde-Boas – Van Ussel-Prijs worden uitgereikt.

De uitreiking van deze prijs is dit keer gekoppeld aan het NVVS-voorjaarscongres dat op 31 maart 2017 in Amersfoort plaatsvindt.

De VEBVU- prijs van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie bestaat uit een bronzen kunstwerk, een geldbedrag en een uitnodiging om een voordracht te houden, waarin de laureaat bij voorkeur zijn/haar visie geeft op de ontwikkelingen in de seksuologie.

De prijs zal worden toegekend aan een vrouw of man, Nederlander of Vlaming, die zich gedurende een langere periode door een oorspronkelijke en/of vernieuwende werkwijze, dan wel door systematische aandacht voor bijzondere doelgroepen, heeft onderscheiden op het terrein van de seksualiteit in wetenschap, beroep of maatschappij. Het beroep kan omvatten: seksuologische hulpverlening, onderzoek, onderwijs, voorlichting of preventie.

De NVVS heeft een jury benoemd onder voorzitterschap van dr. Ellen Laan, laureaat van de afgelopen editie. Onder voorzitterschap van dr. Ellen Laan bestaat de jury voor 2017 uit

  • Renske Althuisius,
  • Erik van Beek,
  • Paul Enzlin,
  • Nicolette Vermeulen en
  • Philomeen Weyenborg.

De jury nodigt iedereen uit om vóór 27 november 2016 namen van in aanmerking komende personen door te geven aan het secretariaat van de NVVS. Het secretariaat zal alle voorgedragen namen na 27 november aan de voorzitter van de jury overdragen. Na het jury-overleg zal de jury haar keuze met argumentatie, ter akkoord bespreken met het bestuur van de NVVS. De namen van niet-geselecteerden worden niet openbaar gemaakt.

Correspondentie bij voorkeur per e-mail richten aan:

Secretariaat NVVS
Postbus 94
1520 AB Wormerveer
T: 075 – 647 63 74
F: 075 – 647 63 71
E: info@nvvs.info
W: www.nvvs.info

Klik hier voor meer informatie.