Nederlandse verloskundige Franka Cadée voorgedragen als president ICM

Posted by Kimberley Meijers on June 28, 2017 at 11:11 amFranka Cadée, verloskundige en manager van de afdeling Strategie en Beleid van de KNOV, is – door de Europese landen en met steun van de KNOV – voorgedragen voor de belangrijke internationale positie van president ICM.

De presidentverkiezing vindt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de International Confederation of Midwives op 16 juni plaats. De ALV gaat vooraf aan het driejaarlijkse ICM – congres van 18 tot en met 22 juni in Toronto, Canada.

‘Humanisering geboortezorg zorgt voor verbinding wereldwijd’

Franka Cadée in haar voordracht: “Ik ben vroedvrouw in hart, nieren en hersens. Het is een vak waar ik trots op ben, want verloskundigen bewaken en bevorderen de fysiologie van onder andere de zwangerschap en baring. We weten allen dat de moeder- en babysterfte wereldwijd onvoldoende is gedaald en de angst voor de baring is gestegen. Zwangere vrouwen betalen nog steeds de prijs voor zorg die té weinig en té laat is (onder-medicalisering) of té veel en té snel (over-medicalisering). Ik geloof dat de tijd is gekomen voor een paradigma shift van een focus op veiligheid naar een focus op humane zorg, waar veiligheid een natuurlijk onderdeel van is. Het humaniseren van de zorg verbindt niet alleen verloskundigen en vrouwen wereldwijd; het verbindt ook andere zorgverleners zoals artsen. Als vrouwen humane zorg ontvangen, maken zij een optimale start voor een gezonder en meer tevreden leven met hun pasgeboren baby. Ik hoop als president van de ICM een steentje te kunnen bijdragen aan de humanisering van de geboortezorg wereldwijd.”

Franka Cadee, genomineerde ICM presidentsverkiezingen

Presidentsverkiezing

Franka Cadée heeft de steun van zowel veel verloskundigenorganisaties in Europa als verenigingen in Azië, de Arabische wereld, Afrika en Amerika. Andere kandidaten zijn: professor Address Malata – de huidige vicevoorzitter van ICM – uit Malawi & Debrah Lewis uit Trinidad en Tobago. De verkiezing is op 16 juni tijdens de ALV van ICM. De presidentsoverdracht vindt plaats tijdens de closing ceremony van het ICM- congres op 22 juni.