PhD on political contestations on the category of sex: intersex & health professionals

Nijmegen
Posted 2 weeks ago

Als promovendus zet u een wetenschappelijk onderzoek op naar ‘Political contestations on the category of sex: intersex and the positioning of health care professionals’en voert dit uit. Het onderzoek resulteert in een dissertatie op basis van artikelen.

U richt zich in dit onderzoek op ogenschijnlijk simpele vragen: wat is een vrouw? Wat is een man? Waar ligt het verschil? Antwoorden op deze vragen zijn echter voorwerp van hevige politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke discussies, en zijn van levensbelang voor intersekse personen. Dit project wil bijdragen aan hun welzijn door te onderzoeken hoe zorgprofessionals zich situeren in de maatschappelijke en politieke debatten over interseks.

Om deze vraag te beantwoorden richt het onderzoek zich op maatschappelijke en politieke processen van contestatie rond interseks op het niveau van internationale organisaties, nationale overheden, organisaties van belanghebbenden en mensenrechtenorganisaties. Het project beoogt bij te dragen aan theorievorming rond gender, normdiffusie en contestatie en te doordenken welke eisen verschillende posities stellen aan zorgprofessionals.
Gebaseerd op analyse van documenten, waarneming en interviews met alle relevante betrokkenen onderzoekt u hoe contestatie relevante clusters en mensen in de gezondheidszorg in praktijk raakt en hoe zij zich hiertoe verhouden. Radboudumc Department of Pediatric Endocrinology is partner in en betrokken bij het project.

Als promovendus krijgt u de mogelijkheid om uw kennis te verdiepen door middel van cursussen op het gebied van theorievorming, methoden en technieken. U zult uw resultaten presenteren op nationale en internationale congressen. Ook verzorgt u in het derde jaar enkele onderwijstaken.

Specificaties

Functie-eisen

 • een Masterdiploma op het gebied van politicologie, internationale betrekkingen, gender studies, antropologie of een verwante sociaalwetenschappelijke discipline;
 • diepgaande kennis van sociaalwetenschappelijk onderzoek op het gebied van gender;
 • solide achtergrond in kwalitatieve methoden en technieken van onderzoek (met name process tracing, interviewtechnieken, observatie, tekstanalyse);
 • affiniteit met seksediversiteit, intersekse personen en de interseksegemeenschap;
 • uitstekende contactuele vaardigheden; vaardigheid in communicatie over gevoelige onderwerpen met intersekse kinderen, hun ouders en zorgprofessionals;
 • uitstekende schriftelijke vaardigheden (te onderbouwen met een relevante tekst van academische aard zoals een thesishoofdstuk of paper);
 • uitstekende beheersing van het Nederlands (ten behoeve van het empirisch onderzoek);
 • uitstekende beheersing van het Engels (ten behoeve van congresdeelname en publicaties).

Arbeidsvoorwaarden

 • aanstelling: 0,8 – 1,0 fte
 • het bruto salaris start met €2.325 per maand op basis van een 38-urige werkweek en loopt op tot €2.972 in het 4e jaar (P)
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • u krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling als promovendus voor de duur van 18 maanden, die na een positieve beoordeling wordt verlengd tot vier jaar
 • UFO-functieprofiel: Promovendus

Beoogde datum indiensttreding is 1 september 2019.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Werkgever

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en maken hierbij gebruik van state of the art onderzoeksfaciliteiten.

Afdeling

Faculteit der Managementwetenschappen
Bij de Faculteit der Managementwetenschappen verbinden medewerkers wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in uitdagende programma’s op het gebied van bestuurskunde, bedrijfskunde, economie en bedrijfseconomie, geografie, milieu, planologie en politicologie. In totaal heeft de faculteit ongeveer 265 fte aan medewerkers in dienst, van wie 75% academici zijn.

Dit onderzoeksproject sluit aan bij zowel het onderzoeksprogramma van politicologie naar conflict over en legitimiteit van (inter)nationale normen als bij de Hotspot Gender and Power in Politics and Management, een van de zes multidiciplinaire onderzoeksgroepen van het Institute for Management Research. De Hotspot levert een bijdrage aan de maatschappelijke kennis van vraagstukken rond (verzet tegen en bevorderen van) veranderingen op het gebied van gender, diversiteit en ongelijkheid.

Meer over Institute for Management Research
Meer over Politicologie