Call for Nominations: Eijkman Medal 2017

Posted by Kimberley Meijers on February 22, 2017 at 9:48 amHet Eijkman Medaillefonds werd opgericht op 1 oktober 1923 ter huldiging van prof. dr. C. Eijkman, een van de grondleggers van de moderne voedingsleer, ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1929 werd de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde (mede) aan hem toegekend voor zijn verdiensten op het gebied van de vitamineleer (achtergrond informatie ‘de kip,en de onderzoeker’, zie onder). Later werd de Stichting het Eijkman Medaillefonds omgevormd tot een stichting die beoogt het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Tropische Geneeskunde te bevorderen, onder meer door het toekennen van de Eijkmanmedaille aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de tropische geneeskunde – in de ruimste zin van het woord.

De Stichting is gevestigd in het KIT (Royal Tropical Institute). Sinds de eerste uitreiking in 1927 hebben 51 mensen de medaille ontvangen. Overzicht Laureaten Eijkman Medaille 1923 – 2013

Laureaat 2013

De Eijkman Medaille 2013 is uitgereikt aan Prof.dr. Tom H.M. Ottenhoff, hoogleraar Immunologie aan de Universiteit van Leiden. Prof. Ottenhoff heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van de humane afweerreactie tegen tuberculose en lepra middels innovatief basaal onderzoek en toegepast klinisch onderzoek.

Nominaties voor de Eijkman Medaille 2017

Het bestuur van de Stichting het Eijkman Medaillefonds streeft ernaar in 2017 wederom een medaille uit te reiken. Het bestuur nodigt u uit nominaties in te sturen voor de Eijkman Medaille.
Deadline voor indiening nominaties is 15 april 2017.

Zie onder voor meer informatie en het nominatieformulier.

De uitreiking van de Eijkman medaille(s) zal plaatsvinden tijdens een congres op 9 juni 2017 in het KIT ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) ‘From Tropical Medicine to Global Health’, gevolgd door een receptie in de Marmeren Hal.

De Medaille wordt uitgereikt aan onderzoekers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van Tropische Geneeskunde, dit in de ruimste zin des woords.

Nominaties

U kunt het formulier met bijlagen sturen naar de secretaris/penningmeester Prof.dr. Paul R. Klatser, per e-mail via: eijkman@kit.nl

Deadline voor indiening nominaties is 15 april 2017.

Nominatieformulier

 


Aanvullende informatie

Elk voorstel van een kandidaat moet worden vergezeld van de volgende informatie:

 • Een curriculum vitae, waarin vermeld:
  naam; geslacht; geb. datum; adres;
 • opleiding met data
 • toegekende prijzen
 • huidige aanstelling met volledig adres, tel., fax en e-mail adres
 • voorgaande aanstellingen/nevenfuncties (commissies, stuurgroepen etc.)
 • Volledige lijst met publicaties (bij voorkeur met vermelding van alle auteurs en bijvoeging van 5 belangrijkste) review artikelen (vermeldt welke op uitnodiging geschreven zijn)
 • boeken of bijdragen aan boeken
 • voordrachten op uitnodiging

De rol die kandidaat heeft/had op het gebied van tropische geneeskunde en/of internationale gezondheidszorg of bijdragen aan ontwikkelingen bij bestrijding van volksgezondheidsproblemen in de tropen en/of van tropische ziekten in Nederland bij:

 • onderwijs
 • wetenschappelijk onderzoek
 • internationale organisaties
 • beleid
 • Opgave van de redenen waarom de kandidaat wordt voorgesteld (maximaal op een A4)

NB De voorgedragen kandidaat dient bereid te zijn om:

 • Tijdens de uitreiking een voordracht te houden van 20 minuten. In overleg met het Bestuur van de Stichting Eijkman Medaille Fonds zal die voordracht worden gepubliceerd in Medicus Tropicus.