Subsidies AIDS 2018

Posted by Maria Codina on August 31, 2017 at 2:09 pmVan 23 tot 27 juli 2018 vindt in Amsterdam het Wereld Aids Congres plaats. Dit congres trekt naar schatting 20.000 deelnemers uit de hele wereld.

Rond het congres worden veel activiteiten georganiseerd en het congres zal veel aandacht trekken. Aidsfonds hoopt dat door de activiteiten en de aandacht:

   • De urgentie voor hiv/aids in Nederland (problematiek nationaal en internationaal) bij het algemeen publiek en bij politici omhoog gaat.
   • Dat het Nederlandse werk bekender wordt bij een internationaal publiek
   • En dat professionals, collega(organisatie)s en mensen met hiv uit Nederland worden betrokken bij het congres.

Aidsfonds heeft een bedrag ter beschikking van € 100.000 voor dit doel. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

   • Het belangrijkste thema moet ten minste een van de hierboven genoemde doelen bevatten.
   • Het aangevraagde bedrag mag niet hoger zijn dan € 10.000,-
   • Per organisatie kan maar één aanvraag worden ingediend.
   • De aanvraag wordt ingediend door een Nederlandse organisatie met aantoonbare ervaring op het gebied van hiv en aids.
   • De activiteit mag niet vallen binnen reguliere werk of financieringskaders.

Er zijn twee uiterste data voor het indienen van een voortel:

   • ronde 1 uiterste termijn 15 september 2017, 13.00 uur
   • ronde 2 uiterste termijn 15 november 2017 13:00 uur.

Aidsfonds zal een afweging maken tussen de ingediende voorstellen op basis van de volgende criteria:

   • Onderbouwing probleem en de aanpak
   • De inschatting van de kans van slagen?
   • De doelgroep en het bereik?
   • Kosten in vergelijking met de doelstelling?
   • Hoe verhoudt de activiteit zich met andere voorstellen en reeds bestaande initiatieven?

Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Voor meer informatie klik hier.