Onderzoeksstagiair

Part time
Utrecht
Posted 1 month ago

Mensen hebben de vrijheid om eigen keuzes te maken op het gebied van seksualiteit en reproductieve gezondheid, met respect voor de rechten van anderen, binnen een ondersteunde samenleving. Rutgers verbindt onderzoek, praktijk en lobby. Ons werk kenmerkt zich door een inclusieve en activistische benadering van seksuele vorming, verbeterde toegang tot anticonceptie en veilige abortus en de preventie van seksueel geweld. Hierbij ligt onze hoofdfocus op mensen tot 30 jaar. Rutgers is actief in 18 landen. Onze organisatie wordt gevormd door 140 gepassioneerde professionals in Nederland, Indonesië, Pakistan en Uganda. De waarden openheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid zijn leidend in al onze activiteiten.

Ben je een derde of vierdejaars (master)student sociale-, gedrags- of gezondheidswetenschappen, psychologie of gezondheidscommunicatie en op zoek naar een uitdagend, veelzijdig (afstudeer)onderzoek vanaf januari 2018? Ben je geïnteresseerd in het thema seksuele vorming en onderwijs? Dan komen we graag met je in contact! Voor de module “Lang leve de liefde. Jij en de media” zijn wij op zoek naar een bevlogen en gemotiveerde:

ONDERZOEKSSTAGIAIR (+/- 24 uur, vacaturenummer 2017-16)

Lang leve de liefde. Jij en de Media

In media-uitingen is soms sprake van eenzijdige, respectloze, seksistische en stereotiepe denkbeelden over seksualiteit. Vooral jonge, laagopgeleide en niet-westerse jongeren lijken kwetsbaar en lopen meer risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag, zelfobjectivering of een negatief lichaams- en zelfbeeld. Deze inzichten hebben ertoe geleid dat Rutgers in samenwerking met Soa Aids Nederland in 2013 een lesmodule heeft ontwikkeld onder de titel “Lang leve de liefde. Jij en de media” voor het VMBO. De module bestaat uit 2 lessen, een leerlingenmagazine en een docentenhandleiding. Doel van de module is dat jongeren kritischer leren kijken naar onrealistische en geïdealiseerde en/of seksestereotype beelden in de media met als uiteindelijk doel dat zij in seksuele contacten respectvol met elkaar leren omgaan.

Onderzoek en vraagstelling

De module wordt afgenomen door het onderwijs, maar het is onvoldoende duidelijk of deze ook wordt gebruikt zoals bedoeld, of ze aansluit bij leerlingen en of docenten zich voldoende toegerust voelen om hierover les te geven. We willen daarom een procesevaluatie uitvoeren en kijken wat eventueel aangepast moet worden in het lesmateriaal en de docentenhandleiding.

In het onderzoek willen we antwoord krijgen op de volgende vragen:

 • Hoe wordt de module gebruikt en gewaardeerd door docenten in het VMBO?
 • Hoe worden het lesmateriaal en de lessen ontvangen door leerlingen in het VMBO?
 • Wat is op basis van de procesevaluatie verbeterbaar in de module (docentenhandleiding enlesmateriaal)?
 • Welke nieuwe inzichten uit onderzoek/literatuur moeten worden meegenomen bij een eventueleaanpassing/herziening?

  Profiel

  Wij zoeken een enthousiaste hands-on stagiair die warmloopt voor de doelstellingen van Rutgers en die voldoet aan de volgende criteria.

 • Je volgt een wetenschappelijke studie in de richting van sociale, gedrags- of gezondheids-wetenschappen.
 • Je hebt kennis van en interesse in het doen van sociaalwetenschappelijk onderzoek.
 • Je hebt affiniteit met seksuele gezondheid en het onderwijs.
 • Je hebt een heldere schrijfstijl en een uitstekende beheersing van het Nederlands.
 • Je kunt zelfstandig en systematisch werken.

 

Je bent zorgvuldig en kunt goed plannen en organiseren.

Wat biedt Rutgers?

Wij bieden een uitdagende afstudeerstage van ongeveer 6 maanden in een inspirerende werkomgeving met gemotiveerde en gekwalificeerde collega’s. Je krijgt een vaste begeleider en deskundige ondersteuning bij het uitvoeren van het onderzoek. Je krijgt een marktconforme stagevergoeding.

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met Milleke de Neef, bereikbaar via vacatures@rutgers.nl onder vermelding van het vacaturenummer. Onze websites www.rutgers.nl / www.rutgers.international geven een goed beeld over Rutgers.

Reacties op deze functie dienen uiterlijk 3 december 2017 bij ons binnen te zijn. Reageren op deze vacature kan uitsluitend via de link in de betreffende vacature op www.rutgers.nl/vacatures onder vermelding van het vacaturenummer.

Meer informatie vindt u hier.


Job Features

Job CategoryOnderzoeksstagiair